İnsanlığın İkinci Babası: Hz. Nuh Peygamber

Altı büyük peygamberden (Ulü’l Azam) ikincisi olan Hz. Nuh, Musevilik, Hristiyanlık ve İslamiyet’te kabul gören bir nebidir. Tevrat’ta ve Kur’an’da 950 (ya da 1250) yaşına kadar yaşadığı anlatılan Nuh peygamber hayatında neler yapmıştır, nasıl mücadele vermiştir gibi sorulara basit cevaplar içeren kısa bir biyografi hazırladık.

Hayatı Hakkında Kısa Bilgier

Hz. Nuh, İdris Peygamberden sonra gönderilmiştir. Nuh ve halkı bugün Irak’ta yer alan Kufe Şehrinin olduğu yerde yaşıyordu. 50 yaşında peygamber olan Nuh, halkını putlara tapmamaya ve sadece Allah’a ibadet etmeye çağırdı. Fakat insanlar onu hor ve hakir gördü, söyledikleriyle alay etti. Çok az kişi ona inandı. Nuh’un Sam, Ham ve Yafes adında üç oğlu vardı. Bir başka oğlu Yam (Kenan) bile babasını dinlemiyordu.

Yüce Allah, Nuh’a bir gemi yapmasını ve kendisine inananlarla her hayvandan bir çifti gemiye bindirmesini söyledi. Gün gelince dünyaya durmaksızın yağmur yağdı ve Nuh’un gemisindeki toplam 80 kişi ve hayvanlardan başka o bölgede canlı kalmadı.

Nuh tufanı bütün dünyada mı olmuştur yoksa bölgesel midir sorusuna ise Genel kanaat olarak, tufanın Nûh kavminin yaşadığı Lût Gölü çevresi ile Mezopotamya arasında olduğu yönündedir.

Tufan Kuran’ı- Kerim Ayetlerinde bu olay şöyle anlatılır:

“Artık ona vahyettik ki, bizim gözlerimizin önünde (muhafazamız altında) bildirdiğimiz şekilde gemiyi yap. Vaktaki emrimiz gelir de tennur kaynamaya başlarsa, hemen o gemiye her cinsten eşler halinde iki tane ve bir de, içlerinden, daha önce kendisi aleyhinde hüküm verilmiş olanların dışındaki aileni gemiye al. Zulmetmiş olanlar konusunda bana hiç yalvarma. Zira onlar kesinlikle boğulacaklardır.”

Nuh Tufanı Hakkında Özet Bilgi

Nuh Tufanı, genel kanıy göre 4.500 sene önce, Lût Gölü’nün güneybatısında bulunan bugün Edom denen yerin merkezi olan İrem şehri ve çevresinde meydana gelmiştir.

Gemiye bütün hayvanlardan değil, sadece gemidekilerin sonradan ihtiyaç duyacağı evcil hayvanlardan birer çift alınmıştır. Tûfan sonrasında gemi Mezopotamya civarında Cudi adlı bir dağa oturmuştur. Gemidekiler de Nûh Aleyhisselâmla birlikte Mezopotamya’daki Ur şehrine yerleşmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir